Speerpunten

Speerpunten 2018-2021 ChristenUnie Oegstgeest

Jeugd & Gezin

Oegstgeest: een dorp waar het welzijn van alle kinderen & gezinnen voorop staat

 • Ondersteunen van gezinnen onder armoedegrens (bijstand, schuldhulpverlening, deelname aan sociale, culturele & sportieve activiteiten)
 • Verbreden preventieve aanbod relatieondersteuning, ouderschap & (v)echtscheidingsproblematiek
 • Versterken van de samenwerking tussen onderwijs & zorg

Ouderen

Oegstgeest: een dorp waar iedereen waardevol oud kan worden

 • Versterken mogelijkheden om zelfstandig te blijven wonen door samenwerking met LZLO en ondersteuning van nieuwe, gemengde woonvormen
 • Terugdringen eenzaamheid door faciliteren, ondersteunen en ontwikkeling lokale ontmoetingsplekken
 • Toegankelijk maken en houden van publieke ruimte (zoals publieke gebouwen, stoep, etc.) voor mensen met rolstoel of rollator

Duurzaamheid

Oegstgeest: een toekomstbestendig dorp

 • Faciliteren van energiebesparende activiteiten, gebruik herbruikbare energie, kringloopwinkel en andere lokale duurzame initiatieven
 • Versterken groenvoorziening t.b.v. leefbaarheid, luchtkwaliteit en klimaatbestendigheid

Oegstgeest: een fietsvriendelijk dorp

 • Verbeteren infrastructuur fietsroutes
 • Stimuleren fietsgebruik

Oegstgeest: een dorp midden in de wereld

 • Onderzoeken aansluiting bij Gemeenten4GlobalGoals campagne: Samen op weg naar een duurzame wereld
 • Faciliteren Fair Trade Campagne i.s.m. Stichting Dorpsmarketing

Samenleven in Oegstgeest

Oegstgeest: een dorp voor iedereen

 • Rust voor iedereen: geen 24-uurs economie, geen uitbreiding zondagsopenstelling winkels, geen verplichte zondagsopenstelling winkels, stimuleren ontspannende activiteiten
 • Statushouders welkom: versterken van integratie en participatie door actief beleid i.s.m. vrijwilligersorganisaties & ondernemers
 • Iedereen doet mee: verbreden participatiebeleid voor volwassenen

Oegstgeest: een dorp voor en door vrijwilligers

 • Faciliteren vrijwilligers & mantelzorgers door actief vrijwilligersbeleid en initiëren vrijwilligerssteunpunt
 • Versterken samenwerking van gemeente met kerken en vrijwilligersorganisaties zoals Stichting Present, Schuldhulpmaatje & Jobmaatje

Oegstgeest: een dorp met een betrokken en transparant bestuur

 • Versterken van samenwerking met burgers bij beleid- en besluitvorming gemeente
 • Actief betrekken burgers, lokale organisaties, ondernemers ed. stimuleren door expliciete rol bij agendering, opzet en uitvoering beeldvormende raadsbijeenkomsten en dorpsgesprekken
 • Jaarlijks bezoek college- en raadsleden aan verschillende woonwijken