Welkom

Fractieleden

Ingrid van Dillen en Jurgen Duivenvoorden

Facebook

De ChristenUnie in Oegstgeest

Sinds vier jaar is de ChristenUnie in Oegstgeest vertegenwoordigd in de gemeenteraad via een unieke samenwerking met het lokale CDA. Deze samenwerking zal ook de komende jaren weer voortgezet worden. 

Vier ChristenUnie-kandidaten staan op de lokale CDA-lijst:

Ingrid van Dillen (#2) als beoogd raadslid, Jurgen Duivenvoorden (#6) en Lise Davidson - Baquerizo Maravi (#13) als beoogd steunfractieleden en Ingeborg van Pijkeren - Koevoet (#23) als lijstduwer.

Programma

Het CDA verkiezingsprogramma 2018-2021 is met inbreng vanuit de ChristenUnie tot stand gekomen. Onder het kopje 'Speerpunten' ziet u welke accenten onze eigen kandidaten de komende vier jaar willen leggen.

Nadere informatie bij:

Ingrid van Dillen  vandilleningrid@gmail.com
Ingeborg van Pijkeren ingeborgvanpijkeren@gmail.com